Sonaravno

Naravo spoštujemo, občudujemo in se od nje učimo, saj nam je mar zanjo in prihodnje rodove. Poleg skrbnih rok gospodarjev, v oljčniku Božume sobivajo številne koristne živali in rastline.

Oljčno olje Božume je pridelano na naravi prijazen način ter je prejemnik certifikata ekološke pridelave.

Kmetija Božume je vključena v Ekološko kmetovanje (ukrep 11) v okviru Programa razvoja podeželja:

  • Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
  • Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Comments are closed.

EnglishMongolianPolishSlovenian